خرید بک لینک تخصصی

| ایندکس سریع سایت | تقویت سئو | افزایش بازدید |

The Best Link Building 2023 Strategy

| افزایش مشتری | فروش بیشتر محصولات و خدمات |
| طبیعی - دائمی - بدون جریمه گوگل |
طبق الگوریتم گوگل - آنالیز سئو سایت
بسته هدیه رایگان

بک لینک

هرچقدر سایت های بیشتر و معتبرتری به صفحات شما لینک داده باشند شانس شما برای کسب جایگاه در نتایج گوگل بیشتر خواهد شد.

پکیج های اختصاصی

Blog GPT 1
هوش مصنوعی
بک لینک محتوی متن ۱۵۰۰ کلمه GPT و 1 تصویر
10 ۱۰ تا بک لینک ساخته شده با هوش مصنوعی
 • کاربرد: تقویت سئو خارجی سایت
 • توان اتصال : ۲-۳ کلمه کلیدی
 • نوع بک لینک: بلاگ خارجی با کیفیت
 • دامنه اوتوریتی: ۸۰ ~ ۷۰ DA
 • انکرتکست: مستقیم کلمه کلیدی
 • زمان ساخت: بین ۷ تا ۱۰ روز کاری
 • هدیه مکس آنلاین: پکیچ Indexer 1
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
GPT جدید ۱۴۰۲
Blog GPT 2
هوش مصنوعی
بک لینک محتوی متن ۱۵۰۰ کلمه GPT و 1 تصویر
50 ۵۰ تا بک لینک ساخته شده با هوش مصنوعی
 • کاربرد: تقویت سئو خارجی سایت
 • توان اتصال : ۲-۳ کلمه کلیدی
 • نوع بک لینک: بلاگ خارجی با کیفیت
 • دامنه اوتوریتی: ۸۰ ~ ۵۰ DA
 • انکرتکست: مستقیم کلمه کلیدی
 • زمان ساخت: بین ۷ تا ۱۰ روز کاری
 • هدیه مکس آنلاین: پکیچ Indexer 1
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
GPT جدید ۱۴۰۲
Blog GPT 3
هوش مصنوعی
بک لینک محتوی متن ۱۵۰۰ کلمه GPT و 1 تصویر
100 ۱۰۰ تا بک لینک ساخته شده با هوش مصنوعی
 • کاربرد: تقویت سئو خارجی سایت
 • توان اتصال : ۲-۳ کلمه کلیدی
 • نوع بک لینک: بلاگ خارجی با کیفیت
 • دامنه اوتوریتی: ۸۰ ~ ۳۰ DA
 • انکرتکست: مستقیم کلمه کلیدی
 • زمان ساخت: بین ۱۰ تا ۲۰ روز کاری
 • هدیه مکس آنلاین: پکیچ Indexer 1
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
GPT جدید ۱۴۰۲
INDEXER 1
ایندکس سریع یک صفحه
1K 1000 تا بک لینک سوشیال
 • کاربرد: شروع بک لینک سازی
 • توان اتصال: تقویت یک صفحه سایت
 • نوع بک لینک: از جنس سوشیال
 • دامنه اوتوریتی: 30 ~ 70 DA
 • انکرتکست: لینک مستقیم
 • زمان ساخت: بین ۳ تا ۷ روز کاری
 • هدیه مکس آنلاین : 200 بک لینک
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
INDEXER 2
تقویت سئو 5 صفحه
5K 5000 تا بک لینک سوشیال
 • کاربرد: شروع بک لینک سازی
 • توان اتصال: تقویت ۵ عنوان یا صفحه
 • نوع بک لینک: از جنس سوشیال
 • دامنه اوتوریتی: 30 ~ 70 DA
 • انکرتکست: لینک مستقیم
 • زمان ساخت: بین ۷ تا ۱۵ روز کاری
 • هدیه مکس آنلاین: 1000 بک لینک
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
پیشنهاد شروع
INDEXER 3
تقویت سئو 10 صفحه
10K 10.000 تا بک لینک سوشیال
 • کاربرد: شروع بک لینک سازی
 • توان اتصال: تقویت ۱۰ عنوان یا صفحه
 • نوع بک لینک: از جنس سوشیال
 • دامنه اوتوریتی 30 ~ 70 DA
 • انکرتکست : لینک مستقیم
 • زمان ساخت: بین ۱۵ تا ۳۰ روز کاری
 • هدیه مکس آنلاین: 2000 بک لینک
 • تحویل گزارش : فایل اکسل
INDEXER 4
ایندکس قوی تک صفحه
1K 1000 تا بک لینک 50 ~ 70 DA
 • کاربرد: شروع بک لینک سازی
 • توان اتصال: تقویت یک صفحه سایت
 • نوع بک لینک: سوشیال بوکمارک خاص
 • دامنه اوتوریتی: 50 ~ 70 DA
 • انکرتکست: لینک مستقیم
 • زمان ساخت: بین ۳ تا ۷ روز کاری
 • هدیه مکس آنلاین: 200 بک لینک
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
INDEXER 5
تقویت تضمینی سئو 5 صفحه
5K 5000 تا بک لینک 50 ~ 70 DA
 • کاربرد: شروع بک لینک سازی
 • توان اتصال: تقویت 5 عنوان یا صفحه
 • نوع بک لینک: سوشیال بوکمارک خاص
 • دامنه اوتوریتی: 50 ~ 70 DA
 • انکرتکست: لینک مستقیم
 • زمان ساخت: بین ۷ تا ۱۵ روز یا سفارشی
 • هدیه مکس آنلاین: 1000 بک لینک
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
این ارزش داره
INDEXER 6
تقویت تضمینی سئو 10 صفحه
10K 10.000 تا بک لینک 50 ~ 70 DA
 • کاربرد: شروع بک لینک سازی
 • توان اتصال: تقویت 10 عنوان یا صفحه
 • نوع بک لینک: سوشیال بوکمارک خاص
 • دامنه اوتوریتی: 50 ~ 70 DA
 • انکرتکست: لینک مستقیم
 • زمان ساخت: بین ۱۵ تا ۳۰ روز یا سفارشی
 • هدیه مکس آنلاین: 2000 بک لینک
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
Double Matrix 1
دولایه قوی
پکیج ترکیبی دو سطحی
500 ۵۰۰ تا بک لینک بلاگ خارجی و سوشیال
 • کاربرد: در مرحله دوم بک لینک سازی
 • توان اتصال : سئو صفحه اصلی سایت
 • نوع بک لینک: بلاگ خارجی و بوکمارک
 • دامنه اوتوریتی: ۸۰ ~ ۳۰ DA
 • انکرتکست: %DoFollow%-NoFollow
 • زمان ساخت: بین ۳ تا ۷ روز کاری
 • هدیه مکس آنلاین: Indexer 1
 • تحویل گزارش: فایل گراف یا تصویری
Double Matrix 2
دولایه خیلی قوی
پکیج ترکیبی دو سطحی
2500 ۲۵۰۰ تا بک لینک بلاگ خارجی و سوشیال
 • کاربرد: در مرحله دوم بک لینک سازی
 • توان اتصال : تقویت ۵ کلمه کلیدی
 • نوع بک لینک: بلاگ خارجی و بوکمارک
 • دامنه اوتوریتی: ۸۰ ~ ۳۰ DA
 • انکرتکست: %DoFollow%-NoFollow
 • زمان ساخت: بین ۱۵ تا ۳۰ روز کاری
 • هدیه مکس آنلاین: Indexer ۲
 • تحویل گزارش : فایل گراف یا تصویری
بهترین پکیج
Level Layer +40
۴۰ مرحله ای ۳۰ لایه
فول پکیج کامل در ۳۰ لایه
50000 ۵۰.۰۰۰ تا بک لینک در ۴۰ مرحله ۳۰ سطح
 • کاربرد: افزایش قطعی رنک گوگل
 • توان اتصال : تقویت ۵ کلمه کلیدی
 • نوع بک لینک: بلاگ خارجی و بوکمارک
 • دامنه اوتوریتی: ۸۰ ~ ۳۰ DA
 • انکرتکست: %DoFollow%-NoFollow
 • زمان ساخت: بین ۳۰ تا ۶۰ روز کاری
 • هدیه مکس آنلاین: Indexer ۶
 • تحویل گزارش : فایل گراف یا تصویری
کامل ترین پکیج
Signal
پکیج مناسب سایت های جدید
100 100بک لینک با اوتوریتی بالا
 • کاربرد: تقویت یک صفحه سایت
 • توان اتصال: تقویت یک صفحه سایت
 • نوع بک لینک: سوشیال بوکمارک قوی
 • دامنه اوتوریتی: 70 ~ 50 DA
 • انکرتکست: لینک مستقیم
 • زمان: ساخت بین ۳ تا ۷ روز کاری
 • هدیه : ندارد
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
Signal + 1
پکیج مناسب سایت های فعال
15 15 رپورتاژ بلاگ خارجی با دامنه بالا
 • کاربرد: تقویت سئو یک صفحه سایت
 • توان اتصال: تقویت سئو یک صفحه
 • نوع بک لینک: رپورتاژ بلاگ سایت خارجی
 • دامنه اوتوریتی: 80 ~ 60 DA
 • انکرتکست: %DoFollow% - NoFollow
 • زمان ساخت: بین ۷ تا ۱۰ روز یا سفارشی
 • هدیه مکس آنلاین: یک رپورتاژ +90 DA
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
هدیه 1 رپورتاژ 90+
Signal + 2
پکیج مناسب سایت های فعال
30 ۳۰ رپورتاژ بلاگ خارجی با دامنه بالا
 • کاربرد: تقویت سئو دو صفحه سایت
 • توان اتصال: تقویت سئو دو صفحه سایت
 • نوع بک لینک: رپورتاژ بلاگ سایت خارجی
 • دامنه اوتوریتی: 80 ~ 60 DA
 • انکرتکست %DoFollow% - NoFollow
 • ساخت بین ۱۰ تا ۱۵ روز یا سفارشی
 • هدیه مکس آنلاین: ۲ رپورتاژ +90 DA
 • تحویل گزارش: فایل اکسل
هدیه 2 رپورتاژ 90+

PBN Plan 1
تقویت کننده سئو

Package
5000
بک لینک
 • ساختار PBN اختصاصی
 • 250 لینک  سوشیال.
  250 لینک  بلاگ محتوی.
 • اوتوریتی دامنه ها  30-80
 • پلان شبکه ای بک لینک - تقویت صفحات
  200 مقاله ترکیبی با لینک های سوشیال
 • ساخت بین ۳۰ تا ۶۰ روز کاری
 • هدیه پکیج: 1000 بک لینک
 • فایل اکسل گزارش نهایی
پیشنهاد نمیشه

PBN Plan 2
تقویت کننده سئو

Package
5000
بک لینک
 • ساختار PBN اختصاصی
 • 250 لینک  سوشیال.
  250 لینک  بلاگ محتوی.
 • اوتوریتی دامنه ها  30-80
 • پلان شبکه ای بک لینک - تقویت صفحات
  200 مقاله ترکیبی با لینک های سوشیال
 • ساخت بین ۳۰ تا ۶۰ روز کاری
 • هدیه پکیج: 1000 بک لینک
 • فایل اکسل گزارش نهایی
پیشنهاد نمیشه

PBN Plan 3
تقویت کننده سئو

Package
5000
بک لینک
 • ساختار PBN اختصاصی
 • 250 لینک  سوشیال.
  250 لینک  بلاگ محتوی.
 • اوتوریتی دامنه ها  30-80
 • پلان شبکه ای بک لینک - تقویت صفحات
  200 مقاله ترکیبی با لینک های سوشیال
 • ساخت بین ۳۰ تا ۶۰ روز کاری
 • هدیه پکیج: 1000 بک لینک
 • فایل اکسل گزارش نهایی
پیشنهاد نمیشه

Your Dream, Our Mission

تمام تلاش ما
کسب بهترین نتایج برای کسبوکار شما است. ​

بک لینک دقیقا چیست؟

هر متن یا تصویری که با کلیک بر روی آن به صفحه دیگری منتقل میشویم لینک نامیده میشود. اگر سایت یا دامنه اینترنتی دیگری به یکی از صفحات شما لینک داده باشد اصطلاحا به آن بک لینک می گوییم.

هرچقدر سایت های بیشتر و معتبرتری به صفحات شما لینک داده باشند شانس شما برای کسب جایگاه در نتایج گوگل بیشتر خواهد شد.

بک لینک Web 2.0 Profiles
بک لینک Web 2.0 Profiles
Social Network Posts
بک لینک Web Directories
بک لینک Web Directories
بک لینک Social Likes and Shares
Social Likes & Shares
بک لینک

بک لینک های سوشیال بوکمارک

بک لینک های سوشیال یا همان Social Bookmark Backlinks به بک لینک های گفته می شود که از شبکه های اجتماعی به وب سایت شما لینک می دهد.

این نوع بک لینک ها بسیار پر قدرت هستند زیرا بیشتر شبکه های اجتماعی از اوتوریتی دامنه بالایی برخوردار هستند. به علت ساخت طبیعی بدون پنالتی و جریمه گوگل هستند.

بک لینک های وب لاگ web2

بک لینک های نوع بلاگی Web2Blog هم می توانند بک لینک های بسیار خوبی باشند به شرطی که به طور صحیح استفاده شوند.

این نوع بک لینک ها دارای متن و تصویر هستند و بهتر است با انکرتکست مستقیم با کلمه کلیدی لینک دهی نشوند. ترکیب این بک لینک ها بسیار پرقدرت هستند. به علت ساخت طبیعی بدون پنالتی و جریمه گوگل هستند.

ساخت بک لینک
ساخت بک لینک

بک لینک های دولایه

این نوع بک لینک را با ساختار های PBN اشتباه نگیرید. در این ساختار فقط از لایه یک به دو لینک دهی می شود و ارتباط بین لایه ها وجود ندارد برعکس ساختار های PBN که پیشنهاد نمی کنیم.

از این ساختار دولایه همیشه می توان استفاده کرد و با توجه به ترکیب جنس بک لینک ها بسیار پرقدرت هستند . به علت ساخت طبیعی بدون پنالتی و جریمه گوگل هستند.

بک لینک های PBN

بک لینک های شبکه های یا همان PBN در سال های قبل بسیار پر قدرت و تاثیر گذار بوده اند ولی با توجه به الگوریتم های جدید گوگل در سال ۲۰۲۲ بهتر است از این ساختار با احتیاط و مشورت با متخصص استفاده کنید . نظر من اینه که اصلن استفاده نکنید.

در صورت ساخت و ساز غیر اصولی پی بی ان با ربات و بصورت شکبه پیچیده احتمال پنالتی شدن و جریمه توسط گوگل در این ساختار وجود دارد. مقاله کامل PBN چیست ؟

خرید بک لینک
خرید بک لینک

We Make It Step-By-Step

تمامی بک لینک های پکیج های ما توسط کارشناسان سئو ساخته و مدیریت می شوند و از بک لینک های آماده یا روبات یا ابزار  و روش های کلاه سیاه استفاده نمی شود.

در عملیات سئو خارجی و بک لینک سازی رفتار طبیعی عملیات برای ربات های گوگل بسیار اهمیت دارد.

برای تمام پکیج های نمونه قبلی  و گزارش پایان کار وجود دارد.

We make it by high strategy

ساخت بک لینک برای تقویت سئو لازم و تاثیرگذار است به شرطی که توسط کارشناس و متخصص سئو انجام شود. قوانین و مقررات و استاندارد های گوگل و دیگر موتور های جستجو هر ساله با توسعه هوش مصنوعی گوگل تغییر میکند.

از خرید بک لینک های آماده و استفاده از روش های ارزان قیمت به هیچ عنوان استفاده نکنید.

قیمت پکیج بک لینک

سوالات متداول


بک لینک دقیقا چیست؟

هر متن یا تصویری که با کلیک کردن به صفحه دیگری منتقل می شود پیوند نامیده می شود. اگر وب سایت یا دامنه دیگری به یکی از صفحات شما پیوند داده شده است، ما به آن بک لینک می گوییم.

چگونه تاثیر بک لینک ها بر سئو را محاسبه کنیم؟

برای تعیین ارزش و تاثیر بک لینک ها بر سئوی سایت باید فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری کرد که مهمترین آنها عبارتند از:

 • اعتبار دامنه پیوند دهنده.
 • ارتباط موضوعی بین وب سایت شما و صفحات ارجاع دهنده.
 • متن لنگر برای پیوند انتخاب شده است.
 • محل لینک در صفحه.
 • تعداد بک لینک ها به صفحه ارجاع دهنده.
 • پیوندها را دنبال یا لغو دنبال کنید.

بک لینک های Nofollow نیز بر سئو تاثیر می گذارند؟

به گفته گوگل، بک لینک های بدون فالو ارزش و اعتباری به سایت ما منتقل نمی کنند، اما ایجاد تعادل بین تعداد لینک های فالو شده و فالو نشده یکی از معیارهای مهم الگوریتم پنگوئن برای تعیین عادی بودن لینک های خارجی به یک سایت است. بنابراین، وجود لینک های بدون فالو می تواند احتمال جریمه شدن یک وب سایت را تا حد زیادی کاهش دهد. با متخصصان سئو تیم مکس آنلاین مشورت کنید.[2464-118-0939]


تعیین ارزش بک لینک ها به عهده گوگل است.

از دیدگاه گوگل، بک لینک های سایت شما که از سایت های مختلف ایجاد شده اند، ارزش و اعتبار یکسانی ندارند. گوگل سعی می کند عوامل مختلفی را برای تعیین ارزش بک لینک ها در نظر بگیرد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

 • 1- اعتبار دامنه یا Domain Authority

هنگام تعیین اثربخشی دامنه شما عوامل زیادی از جمله سن دامنه، نوع دامنه، تعداد بک لینک های دریافتی، تعداد لینک های خروجی، فعالیت در شبکه های اجتماعی و موارد دیگر در نظر گرفته می شود. هرچه لینک به دامنه شما قابل اعتمادتر باشد، ارزش بک لینک ها و تاثیر آنها بر موقعیت شما بیشتر می شود.

 • 2- اعتبار صفحه یا Page Authority

اتوریتی صفحه بسیار شبیه به دامنه اتوریتی است، اما برای صفحات خاصی از آن دامنه محاسبه می شود. شاید دامنه دارای اعتبار بالایی باشد، اما صفحه ای که از آن لینک دریافت می کنید دارای اعتبار کمتری در آن دامنه است. اعتبار یک صفحه اغلب به لینک های داخلی سایت به آن صفحه و بک لینک هایی که مستقیماً به همان صفحه ایجاد می شود بستگی دارد.

صفحاتی که دارای لینک داخلی خوب هستند معمولاً از اعتبار بالایی برخوردار هستند. به عنوان مثال، صفحات منوی اصلی سایت اغلب موثرترین صفحات برای آن دامنه هستند.

ابزارهای زیادی برای بررسی اعتبار صفحه و اعتبار دامنه وجود دارد که بهترین آنها Serpchecker از mangools.com و open site explorer، ابزار قدرتمند moz.com است.

 • 3- تعداد لینک های خروجی.

هر دامنه ای که به دامنه شما پیوند می دهد ممکن است به سایت های دیگر پیوند دهد. هر چه تعداد سایت های لینک شده در یک صفحه یا کل دامنه بیشتر باشد، ارزش و اعتماد کمتری برای دسترسی به هر سایتی دارد.

اغلب سایت هایی که در زمینه فروش رپورتاژ تبلیغات یا بک لینک فعال هستند علاوه بر سایت شما به سایت های زیادی لینک می دهند و این مشکل از ارزش و اعتبار این لینک بیلدینگ می کاهد.

 • 4- میزان ارتباط موضوعی وب سایت شما با وب سایت لینک شده.

یکی از مواردی که گوگل به آن توجه ویژه ای دارد و سعی می کند از آن در بین فاکتورهای رتبه بندی در نتایج جستجو استفاده کند، ارتباط موضوعی بین صفحات پیوند دهنده است. به عنوان مثال، اگر در فضای سفر فعالیت می کنید، اما بک لینک های شما همگی از سایت های دانلود هستند، ارزش و اعتبار زیادی برای شما ایجاد نمی کنند. اما اگر این بک لینک ها از وب سایت های مرتبط با سفر، تور، بلیط فروشی و … برای شما ایجاد شود، می تواند تاثیر بهتری بر موقعیت مکانی شما داشته باشد.

 • 5- مکان بک لینک ها.

مکان بک لینک ها در وب سایت شما بسیار مهم است. پیوند شما ممکن است در محتوای مقاله، نوار کناری یا حتی پاورقی قرار گیرد. پیوندهای موجود در محتوای صفحه ارزش بیشتری نسبت به پیوندهای موجود در نوارهای کناری و پاورقی دارند.

به طور معمول، پیوندهایی که در فوتر یا نوار کناری قرار می گیرند، در تمام صفحات سایت ظاهر می شوند و این پیوندها را سایت گسترده می نامند. قرار دادن بک لینک خود در تمام صفحات سایت شما می تواند عاملی برای شناسایی ربات های گوگل باشد که آن لینک را خریداری می کنند، و الگوریتم کبوتر می تواند سایت شما را با تکرار مکرر این کار جریمه کند. توصیه می کنیم برای درک بهتر این موضوع به مقاله خرید بک لینک ما مراجعه کنید.

تعاریف عمومی در ساخت و خرید بک لینک :


خرید بک لینک اتوریتی بالا:
 • به بک لینک هایی گفته می شود که دامنه وب سایت میزبان دارای دامنه اتوریتی بالایی داشته باشد. دامنه اتوریتی بالا بیشتر به دامنه های دارای اتوریتی بالای DA50+  گفته می شود.
خرید بک لینک ارزان:
 • بک لینک هایی که در وب سایت های ارزان یا به اصطلاح چیپ ساخته می شوند و غالبن ارزش زیادی ندارند و پیشنهاد نمی شود.
خرید بک لینک انبوه:
 • ساخت یا خرید بک لینک با تعداد بالا گفته می شود. استراتژی های سئو خارجی (واید wide ) از این تیپ بک لینک استفاده می کنند، مانند سایت دیجی کالا که بالای ۲میلیون بک لینک دارد. بیشتر سایت های رنک ۱تا۳ از این استراتژی استفاده میکنند.
خرید بک لینک با کیفیت:
 • بک لینک هایی که بر روی سایت های معتبر با دامنه بالا و همچنین دارای محتوی مرتبط و محتوی ساخته شده مناسب در بک لینک سازی گفته می شود. این تیپ بک لینک بیشتر می شود در بک لینک های بلاگی ایجاد کرد.
خرید بک لینک تضمینی:
 • بک لینک هایی که باعث افزایش قدرت سئو می شوند. همه بک لینک های باعث افزایش رنک و قدرت سئو نمی شوند و ممکن است در برخی موارد با داشتن امتیاز منفی در اسپم اسکور باعث افت امتیاز سایت شوند.
خرید بک لینک حرفه ای:
 • بک لینک سازی مجموعه ای عملیات فوق تخصصی در سئو خارجی سایت می باشد. زمان اجرای بک لینک ، بازه زمانی ساخت بک لینک ، نوشتن انکر تکست مناسب ، نوشتن متن مناسب ، جایگذاری انکرتکست مناسب ، لینک دهی مناسب به سایت ، و …. موارد زیادی باعث ایجاد و ساخت بک لینک حرفه ای می شود.
خرید بک لینک خارجی:
 • ایجاد بک لینک از سایت پایه به یک سایت بیرون از دامنه پایه گفته می شود. اینجا منظور استفاده از وب سایت های انگیسی زبان و غیر ایرانی می باشد که بصورت تخصصی میزبان بک لینک هستند.
خرید بک لینک دائمی
 • این مورد بسیار مهمی است . برخی از سایت ها بک لینک ها را بعد از مدتی بصورت خودکار حذف می کنند. این یک مورد بسیار خطرناک برای سئو سایت می باشد. همیشه مطمعن باشید که بک لینک دائمی می سازید. برخی رپورتاژآگهی ها نیز میتوانند بک لینک موقت و غیردائمی به شما بدهند که خطر این بک لینک ها بیشتر از منفعت آن ها است.
خرید بک لینک سئو
 • بک لینک هایی که باعث تقویت و قدرت افزایش سئو ودامنه اتوریتی و رنک سایت می شوند را بک لینک تقویت سئو می گویند. برخی مواقع بک لینک می تواند جنبه تبلیغاتی هم داشته باشد.
خرید بک لینک طبیعی
 • ساخت بک لینک توسط اپراتور انسانی را بک لینک طبیعی می گویند . قبل تر ها مرسوم بود با استفاده از یک سری روبات ها بک لینک سازی می شد که این روش دیگر ارزشی ندارد و گوگل امتیازی به این بک لینک ها نمی دهد.
خرید بک لینک قوی
 • بعد از تعریف بک لینک با اتوریتی بالا می توان بک لینک های قوی را تعریف کرد که بیشتر به بک لینک هایی گفته می شود که از دامنه اتوریتی DA70+ به بالا برخوردا باشند.  استفاده فقط از این بک لینک ها توصیه نمی شود حتمن درکنار آنها از بک لینک های میانه هم استفاده نمایید ، مخصوصن در ابتدا و شروع بک لینک سازی.
خرید بک لینک معتبر
 • بک لینک های با کیفیت و معتبر یک معنی دارند و اعتبار و کیفیت در کنار هم تعریف می شوند. سایت هایی که دامنه بالا اتوریتی داشته باشند و اسپم ارسال نکنند می توانند بک لینک معتبر به شما بدهند.  عدد اسپم خطرناک از 30+ به بالا می باشد که به هیچ عنوان از این بک لینک ها استفاده نکنید.

 

آخرین توصیه های فنی:
مطمئناً دریافت بک لینک و استراتژی لینک سازی داخلی مناسب می تواند جایگاه شما را در نتایج جستجوی گوگل بهبود بخشد، اما قبل از شروع کار باید تکنیک های صحیح و استانداردهای گوگل را بدانید، زیرا یک اشتباه در این کار می تواند به نتیجه کاملاً متضاد منجر شود. سایت شما توسط گوگل جریمه می شود.

خرید بک لینک قوی به سئوی سایت ما کمک می کند، اما اشتباه در انتخاب سایت و ایجاد لینک های کم ارزش می تواند منجر به از دست دادن موقعیت شود.

در این مقاله با مفهوم بک لینک و نحوه مشاهده ارزش آن در گوگل آشنا شدیم. در درس بعدی روش های صحیح کسب بک لینک را بررسی می کنیم و تکنیک های کلاه سفید و کلاه سیاه را معرفی می کنیم. برای کسب اطلاعات تخصصی بیشتر توصیه می کنیم مطلب مربوط به بک لینک های PBN چیست؟ را نیز مطالعه فرمایید.

اگر در مورد درک یا استفاده از هر یک از مفاهیم این مقاله سوالی دارید حتمن با متخصص سئو ما مشورت کنید. [2464-118-0939]

 

درباره بک لینک بیشتر بدانیم
بک لینک , خرید بک لینک , سایت خرید بک لینک , فروش بک لینک , بک لینک حرفه ای بکلینک , خرید بکلینک , سایت خرید بکلینک , فروش بکلینک , بکلینک حرفه ای
Bamdad Max

چه نوع بک لینک هایی با ارزش هستند؟

همه بک لینک ها یکسان ایجاد نمی شوند.به عبارت دیگر، اگر می خواهید در جستجو ها رتبه بالاتری کسب کنید، روی بک لینک های با کیفیت تمرکز کنید.
یک بک لینک با کیفیت می تواند قدرتمندتر از 1000 بک لینک بی کیفیت باشد.
همانطور که مشخص است، بک لینک های با کیفیت بالا تمایل دارند ویژگی های کلیدی یکسانی را به اشتراک بگذارند.

بک لینک , خرید بک لینک , سایت خرید بک لینک , فروش بک لینک , بک لینک حرفه ای
Bamdad Max

چه محتوایی بنویسیم که دیده شود؟

متن محتوای خود را طوری بنویسید که وقتی مخاطبان شما برای سرگرمی در اینترنت مطلبی را جستجو میکنند، مطلب شما برایشان جذاب باشد و اگر این کار را درست انجام دهید، می توانید آنها را به خریدار محصول یا خدمات خود تبدیل کنید.

seo 2022 سئو نکات مهم
Bamdad Max

نکات مهم سئو seo 2022

سئو و بازاریابی در سال ۲۰۲۲ تغییر کرده اند و بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده شده اند. شما باید تیم های سئو و بازاریابی خود را دور هم جمع کنید تا بیشترین بازدید را داشته باشید و آنها را به مشتری تبدیل کنید. این مقاله شما را با روش هایی آشنا می کند که کسب و کار شما می تواند در سئو و بازاریابی به موفقیت دست یابد.

اگر دوست دارید کسب و کارتون رشد کنه!

با هم دیگه میتونیم انجامش بدیم.

سبد خرید
اسکرول به بالا