نحوه نوشتن رپورتاژ آگهی

یکی از مواردی که سئوکاران یا نویسندگان محتوا اغلب نادیده می گیرند این است که چگونه رپورتاژ آگهی بنویسند. هنگام طراحی کمپین های مرتبط با رپورتاژ آگهی، اغلب پارامترهای مرتبط با لینک در نظر گرفته می شوند، اما یکی از مهم ترین مواردی که تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر اثربخشی گزارش دارد، متنی است که به عنوان رپورتاژ می نویسید.